در حال نمایش یک نتیجه

آزمون نامه فیزیک تخته سیاه

قیمت اصلی تومان85.000 بود.قیمت فعلی تومان68.000 است.
مباحث مطرح شده در کتاب آزمون نامه فیزیک انتشارات تخته سیاه عبارتند از : 1) حرکت شناسی 2) دینامیک 3)