بیژن ابوالقاسمی

استاد بیژن ابوالقاسمی متولد ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۴۸
تحصیلات: فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
سابقه تدریس: ۱۵ سال
تالیفات : مؤلف ۱۰ کتاب از جمله کتا بهای لغتنامه شیمی، شیمی سال سوم (برگزیده
جشنواره رشد) ، شیمی سال دوم، شیمی پیش دانشگاهی ( ۱) و (۲)  در انتشارات
تخته سیاه