علی احمد نیا

استاد علی احمدنیا متولد ۱۵ / ۶/ ۱۳۵۰
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
سابقه تدریس: ۲۳ سال
تالیفات: دارای تالیفات متعددی از جمله کتاب شب کنکور
زبان و ادبیات فارسی در انتشارات تخته سیاه