استاد مجید رضوی

استاد مجید رضوی متولد ۱۸ / ۹/ ۱۳۳۵
تحصیلات: کارشناسی مهندسی الکترون کی از دانشگاه کالیفرنیا
سابقه تدریس: ۲۷ سال
تالیفات: مولف ۱۰ کتاب از جمله کتاب شب کنکور دیفرانسیل در انتشارات تخته سیاه