دکترسید هادی سرکشیک زاده

نام:دکترسید هادی سرکشیک زاده
مدرس:دین و زندگی
سابقه تدریس:۱۱ سال
تألیفات:
اولین کتاب جامع خلاصه محور کنکور دین و زندگی
جامع مفاهیم آیات کنکور دین و زندگی
دین و زندگی جامع
چکیده دین و زندگی انتشارات تخته سیاه
بانک تست کنکور دین و زندگی انتشارات تخته سیاه
شب امتحان دین و زندگی انتشارات تخته سیاه
آموزش دین و زندگی انتشارات تخته سیاه
آشتی با آیات انتشارات تخته سیاه
پنج آزمون انتشارات اندیشه فائق
سوت پایان انتشارات بیست

سوابق :
مدرس وکارشناس برنامه زنده فرصت برابر و کارنامه بیست در شبکه آموزش صدا وسیما
عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور
نویسنده ستون  کنکور دین وزندگی روزنامه جام جم
عضو هیئت تحریریه ویژه نامه کنکور انتشارات نما
طراح و ناظر آزمون های کانون فرهنگی آموزش( قلم چی )
دبیر نمونه سال ۱۳۸۸ دبیرستان دین و دانش منطقه ۵ آموزش و پرورش استان تهران
طراح و مبتکر تدریس مفاهیم آیات با کلمات