استاد پیام کریمی نیا

استاد پیام کریمی نیا متولد ۲۰ / ۸/ ۱۳۵۹
تحصیلات: مهندسی عمران از دانشگاه سراسری
سابقه تدریس: ۶ سال
تالیفات :کتاب گویای دیفرانسیل در انتشارات تخته سیاه