استاد هومن باستی

استاد هومن باستی متولد ۲۰ / ۸/ ۱۳۵۵
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق
سابقه تدریس: ۱۷ سال
تالیفات: دارای تالیفات متعددی از جمله کتاب شب امتحان فیزیک در انتشارات تخته سیاه