استاد فرشید مفتون

استاد فرشید مفتون متولد ۱/ ۱۱ / ۱۳۴۹
تالیفات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
سابقه تدریس: ۱۴ سال
تالیفات: کتاب شب کنکور زبان در انتشارات تخته سیاه