استاد علیرضا خوانچه زر


استاد علیرضا خوانچه زر متولد ۲/ ۸/ ۱۳۵۶

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف
سابقه تدریس: ۸سال
تالیفات : کتاب چکیده ریاضی تجربی در انتشارات تخته سیاه