استاد عقیل فردی

استاد عقیل فردی متولد ۴/ ۵/ ۱۳۴۲
تحصیلات: کارشناسی معارف اسلامی از دانشگاه تربیت معلم
سابقه تدریس: ۲۲ سال در مدارس و آموزشگاه ها و ۴سال مدرس شبکه آموزش
تالیفات :کتاب شب کنکور و گویای دین و زندگی درانتشارات تخته سیاه