استاد خسرو خسروی منش


استاد خسرو خسروی منش ۴/ ۱۱ / ۱۳۶۰

تحصیلات: کارشناس رشته برق و مخابرات
سابقه تدریس: ۸سال
تالیفات: کتاب گویای فیزیک پیش دانشگاهی( ۱) در انتشارات تخته سیاه