استاد حسین نادری

استاد حسین نادری متولد ۱/ ۳/ ۱۳۳۶
تحصیلات:کارشناسی ریاضیات دانشگاه تهران
سابقه تدریس: ۳۲ سال
تالیفات: دارای ۶ تالیف از جمله کتاب شب کنکور ریاضی تجربی در انتشارات تخته سیاه